Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS och Svenska Kraftnät utvecklar landets krishantering

2009-11-09 PTS och Svenska Kraftnät utvecklar krishanteringsförmåga med seminarier.

Samråd om ekonomiskt utrymme i prisregleringen av bitströmstillträde

2009-10-05 PTS går idag ut på samråd med operatörer om det ekonomiska utrymme som ska gälla vid prisregleringen av bitströmstillträde.

PTS vill se stärkt efterhandsprövning av domännamn som kan förväxlas med bankverksamhet

2009-09-28 Myndigheten släpper sitt tidigare krav på förhandsprövning.

Utbildning till säker e-företagare

2009-09-28 Inom ramen för Surfa Lugnt, den nationella kampanjen för säkerhet på Internet, kan småföretagare utbilda sig till säker e-företagare.

Bättre tester med nya Testa datorn

2009-09-25 Nu kan konsumenter testa sina datorer mot de mest aktuella säkerhetshålen. I dag lanserar PTS webbverktyget Testa datorn i en uppdaterad version.

PTS inleder tillsyn mot stadsnätsoperatörer

2009-09-10 Stadsnäten fyller en allt viktigare samhällsfunktion. PTS inleder därför tillsyn för att se hur stadsnätsoperatörerna arbetar för att uppfylla bestämmelserna om god funktion och teknisk säkerhet.

PTS öppnar webbplats om EU-konferens

2009-07-10

Fortsatta konkurrensproblem på svart fiber-marknaden

2009-06-24 PTS har analyserat marknaden för svart fiber och konstaterar att de konkurrensproblem som identifierats vid tidigare analyser kvarstår.

Skyldighetsbeslut för bredbands­marknader – andra samrådet inleds

2009-06-17 Nu inleds det andra samrådet med operatörer avseende reviderade beslutsutkast för marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bredbands­tillträde för grossist­ledet.

PTS anordnar EU-konferens om nätsäkerhet

2009-05-18 PTS anordnar en internationell konferens om nätsäkerhetsfrågor, som en del av Sveriges ordförandeskap i EU.

Sida 19 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »