Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS framtidssäkrar tillgängligheten till webbplatsen

2010-06-11 Som en av de första statliga myndigheterna i Sverige har PTS gjort sin webbplats tillgänglig via IPv6.

Uppdaterad prismetod för bitström

2010-06-09 PTS har uppdaterat den prismetod som ligger till grund för prissättning av bitströmstillträde.

Samverkan ger fler på landsbygden bredband

2010-05-25 PTS anser att det måste bli lättare att samverka för att bygga bredband på landsbygden.

Adresserna på Internet håller på att ta slut

2010-05-17 Det är viktigt att införa den nya adresserings­standarden IPv6. Välkommen på seminarium 16 juni.

Stadsnäten bör fokusera mer på förebyggande arbete och mjuka säkerhetsfaktorer

2010-01-20 Svenska stadsnät bedriver ett säkerhetsarbete med fokus på teknisk infrastruktur men man bör fokusera mer på mjuka säkerhetsfaktorer.

PTS föreslår 2 Mbit/s till alla

2010-01-15 Uppkopplingshastigheten till Internet som alla ska ha tillgång till i sin fasta bostad bör höjas till 2 Mbit/s. Det skriver PTS i ett remissvar till regeringen, som nu utreder en höjd minimihastighet.

Konkurrens på bredbandsmarknaden viktig för öppna nät och tjänster

2009-11-30 Öppenhet skapar förutsättningar för innovation och stärker Sveriges konkurrenskraft. Det konstaterar PTS i rapporten ”Öppna nät och tjänster”, som är resultatet av ett regeringsuppdrag.

Sitics nya webbplats en "kontrollpanel"

2009-11-25 Sitic, Sveriges IT-incidentcentrum, har lanserat en ny webbplats. Den ska vara en "kontrollpanel" med information som rör hantering av IT-incidenter.

PTS vill informera fastighetsägare om risker med exklusivitetsavtal och kollektivanslutning

2009-11-20 PTS har kartlagt de affärsmodeller som operatörer erbjuder fastighetsägare vid tecknande av avtal om fastighetsnät.

Omarbetade förslag till skyldighetsbeslut för bredbandsmarknader

2009-11-10 PTS nya beslut ska leda till ökade valmöjligheter på bredbandsområdet för konsumenter.

Sida 18 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »