Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS samverkar med Svenska Kraftnät och Trafikverket kring satsningen Ledningskollen.se

2011-02-10 Tillsammans ska parterna fortsätta utveckla Ledningskollen.se som ett verktyg för ledningsanvisning och för samordning mellan ledningsägare.

Internet är ingen lek, det är en del av livet

2011-02-08 I dag är det Safer Internet Day.

PTS bjuder in till informationsmöte om trafikdatalagring

2011-01-05 PTS vill informera om myndighetens arbete med den kommande lagstiftningen om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Myndigheten bjuder därför in berörda aktörer till ett informationsmöte onsdagen den 26 januari.

Ny tjänst gör det enklare att informera om kakor

2010-12-13 I dag lanserar PTS webb­tjänsten "Hitta kakor".

Inget behov av konkurrensregler för kabel-tv

2010-12-10 PTS pekar dock på att det förekommer vissa hinder för konkurrens på marknaden.

Så vill PTS öka bredbandsutbyggnaden

2010-11-30 Bättre användning av stödprogram, ökad användning av PTS bredbandskartläggningar och tydligare roller för länsstyrelser och regionförbund. Det är några nya förslag från PTS för att öka utbyggnadstakten av bredband.

Dorotea kommun först i landet att få nytt bredbandsstöd

2010-10-25 Dorotea kommun får 1,5 miljoner kronor för bredbands­utbyggnad på landsbygden.

Så köper du säker och robust kommunikation

2010-10-05 PTS önskar synpunkter på ny vägledning om upphandling av elektronisk kommunikation.

PTS välkomnar höjd grundnivå för Internetuppkoppling

2010-09-02 PTS ser mycket positivt på att regeringen aviserar att alla ska ha tillgång till Internet­uppkoppling med en hastighet på minst 1 Mbit per sekund i fasta bostäder och företag.

PTS förtydligar skyldighet

2010-06-22 PTS förtydligar skyldighet om backhaul via optisk våglängd och förbindelse­kapacitet.

Sida 17 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »