Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Så blir er elektroniska kommunikation robust

2011-06-23 PTS presenterar nu en vägledning i hur elektronisk kommunikation hos exempelvis kommuner och landsting blir robust.

PTS föreslår regler som underlättar utbyggnaden av snabba trådlösa bredbandsnät

2011-06-17 Myndigheten genomför ett första samråd av sitt förslag för att få synpunkter från marknadens aktörer.

PTS uppmärksammar IPv6-dagen

2011-06-08 I dag uppmärksammas den nyare adresserings­standarden på internet, IPv6.

Goda möjligheter att nå regeringens bredbandsmål

2011-05-31 Det finns goda möjligheter att uppnå målet för bredband i regeringens bredbandsstrategi för Sverige. Det konstaterar PTS.

Engagemang och samverkan lika viktiga som pengar för bredband på landsbygden

2011-05-31 PTS-ledd arbetsgrupp i Bredbandsforum lämnar rapport till IT-ministern.

50 miljoner till bredband på landsbygden

2011-05-11 PTS har nu fördelat 50 miljoner kronor i medfinansiering till bredbandsprojekt på landsbygden.

Ny webbtjänst underlättar bredbandsutbyggnad

2011-03-16 Med den nya webbtjänsten Nätkollen blir det enklare för byalag som bygger eget bredbandsnät att ansluta det till ett större fibernät.

Bredbandsutbyggnad i fokus på PTS seminarium

2011-02-17 IT- och regionminister Hatt talade om hur Sverige får bredband i världsklass.

En miljon säkerhetstester på Testa datorn

2011-02-16 Webbverktyget Testa datorn har nu använts över en miljon gånger för att säkerhets­testa datorer runt om i landet.

Telia Sonera ska utöka sitt referenserbjudande om fiber för andra operatörer

2011-02-10 PTS förelägger Telia Sonera att justera sitt referens­erbjudande så att det motsvarar företagets skyldigheter.

Sida 16 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »