Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Tydlig information viktigt för konsumenter vid val av anslutning till internet

2011-12-08 Internetleverantörerna kan bli tydligare i informationen till konsumenter om begränsningar i framförallt mobila bredbandstjänster. Det visar en granskning som PTS och Konsumentverket genomfört.

Marknad för kanalisation kan lyfta bredbandsutbyggnaden

2011-12-01 PTS beskriver möjliga affärslösningar för att öka och underlätta tillgången till kanalisation

Möte om marknadsmässig ersättning för gemensamt utnyttjande av fastighetsnät

2011-11-25 Inbjudan till möte på PTS den 14 december.

Vill du vara med och påverka styrningen av internet?

2011-11-08 Välkommen på workshop den 6 december.

Så här inför ni IPv6

2011-11-01 Det är viktigt att börja införandet av IPv6 i tid och att börja i liten skala. Det är några av slutsatserna i den vägledning om hur man inför IPv6 som PTS har tagit fram.

Europeisk konferens om internets styrning i Stockholm 14-15 juni 2012

2011-10-25 PTS är värd för EuroDIG 2012.

70 miljoner till bredband på landsbygden

2011-09-15 PTS har nu fördelat 70 miljoner kronor i medfinansiering till 133 bredbandsprojekt på landsbygden.

PTS finansierar säkrare kommunikationsnät

2011-08-11 22 miljoner kronor från PTS gör det regionala fibernätet i Gävleborg och Västernorrland säkrare.

PTS vidtar åtgärder för bredband i glesbygden

2011-08-02 Myndigheten skapar lista över hushåll och företag som saknar bredband.

Lagändring ska ge ökad konkurrens i fastighetsnät

2011-06-29 Ny bestämmelse öppnar för samutnyttjande av fastighetsnät.

Sida 15 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »