Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS begär in information relaterad till nätneutralitetsregler

2017-05-15 Myndigheten har begärt information i två nya ärenden

PTS föreslår 5 Mbit/s som ny grundnivå för internethastighet

2017-05-02 PTS har haft regeringens uppdrag att utreda och föreslå ny nivå för grundläggande internethastighet.

Med rätt insatser når vi bredbandsmålen

2017-05-02 Det framgår i PTS uppföljning av bredbandsmålen som idag lämnats till regeringen.

PTS inleder ny tillsyn efter granskning av incidenter

2017-04-21 Myndigheten har avslutat sin årliga granskning av inrapporterade incidenter.

Förändringsarbete vanlig orsak till tele- och internetavbrott

2017-04-19 PTS har granskat tre operatörers konfigurationshantering

Många kommuner känner till robustfiber.se

2017-04-04 Enkätundersökning om kommuners bredbandsarbete.

Max en månad för Telias operatörsbyten

2017-03-30 PTS underrättar Telia Company.

Operatörer följer PTS krav på att dokumentera nät

2017-03-24 Viktig del av operatörernas driftsäkerhetsarbete.

Bredbandsmarknader och nätneutralitet viktiga områden i PTS konkurrenstillsyn

2017-03-20 Bredbandsmarknader och nätneutralitet några områden i PTS tillsyn 2017.

Regler om datalagring ska inte tillämpas

2017-03-08 Kammarrätten har upphävt PTS föreläggande

Sida 2 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »