2017

Operatörer följer PTS krav på att dokumentera nät

2017-03-24 Viktig del av operatörernas driftsäkerhetsarbete.

Bredbandsmarknader och nätneutralitet viktiga områden i PTS konkurrenstillsyn

2017-03-20 Bredbandsmarknader och nätneutralitet några områden i PTS tillsyn 2017.

Regler om datalagring ska inte tillämpas

2017-03-08 Kammarrätten har upphävt PTS föreläggande

Produkter valda för test av Telias fiberprissättning

2017-03-03 PTS granskar Telias fiberprissättning. Det sker genom ett särskilt test.

Klagomål på nummerfrågor vanligast under 2016

2017-02-21 När PTS redovisar klagomålen för helåret 2016 hamnar nummerfrågor i topp.

PTS Bredbandsskola avslutad

2017-02-21 PTS har nu sammanställt uppdraget.

PTS inleder årlig incidenttillsyn

2017-02-21 Tillsynen omfattar integritetsincidenter samt störningar och avbrott av betydande omfattning.

Vissa brister i operatörernas dokumentation av tillgångar som behandlar kunddata

2017-02-02 Bristerna är nu åtgärdade. PTS avslutar granskning.

PTS förelägger Telia att behandla internettrafik likvärdigt

2017-01-24 Telia har nu 30 dagar på sig att rätta sig.

Inbjudan till aktörsmöte om PTS konkurrenstillsyn 2016 och 2017

2017-01-03 Anmälan senast 16 januari.