2017

PTS inleder ny tillsyn efter granskning av incidenter

2017-04-21 Myndigheten har avslutat sin årliga granskning av inrapporterade incidenter.

Förändringsarbete vanlig orsak till tele- och internetavbrott

2017-04-19 PTS har granskat tre operatörers konfigurationshantering

Många kommuner känner till robustfiber.se

2017-04-04 Enkätundersökning om kommuners bredbandsarbete.

Max en månad för Telias operatörsbyten

2017-03-30 PTS underrättar Telia Company.

Operatörer följer PTS krav på att dokumentera nät

2017-03-24 Viktig del av operatörernas driftsäkerhetsarbete.

Bredbandsmarknader och nätneutralitet viktiga områden i PTS konkurrenstillsyn

2017-03-20 Bredbandsmarknader och nätneutralitet några områden i PTS tillsyn 2017.

Regler om datalagring ska inte tillämpas

2017-03-08 Kammarrätten har upphävt PTS föreläggande

Produkter valda för test av Telias fiberprissättning

2017-03-03 PTS granskar Telias fiberprissättning. Det sker genom ett särskilt test.

Klagomål på nummerfrågor vanligast under 2016

2017-02-21 När PTS redovisar klagomålen för helåret 2016 hamnar nummerfrågor i topp.

PTS Bredbandsskola avslutad

2017-02-21 PTS har nu sammanställt uppdraget.

Sida 1 av 2
1 2 »