2017

Fiberförening får rätt att använda Telias kanalisation

2017-07-27 PTS har fattat beslut i tvistlösningsärende.

Ett år med nätneutralitetsregler – PTS sammanfattar sitt arbete

2017-06-26 Myndigheten rapporterar sina åtgärder utifrån det nya regelverket

Fler snabba bredbandbandsabonnemang i Sverige jämfört med andra EU-länder

2017-06-22 Telekomstatistik för 2016 från fem nordiska och tre baltiska länder finns nu i vår statistikportal.

Kommande samråd om ny kalkylmodell

2017-06-22 PTS genomför samråd kring den nya kalkylmodellen för det fasta nätet.

Telias prissättning uppfyller skyldighet

2017-06-21 Telias prissättning uppfyller skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet.

Preliminära förslag till marknadsavgränsning på bredbandsmarknaderna

2017-06-16 PTS efterfrågar nu marknadens synpunkter på preliminära förslag till marknadsavgränsning.

Rapport om regleringens funktion på bredbandsmarknaderna

2017-05-19 PTS har tagit fram en teoretisk rapport om hur kan påverka utfallet för konsumenterna.

PTS begär in information relaterad till nätneutralitetsregler

2017-05-15 Myndigheten har begärt information i två nya ärenden

PTS föreslår 5 Mbit/s som ny grundnivå för internethastighet

2017-05-02 PTS har haft regeringens uppdrag att utreda och föreslå ny nivå för grundläggande internethastighet.

Med rätt insatser når vi bredbandsmålen

2017-05-02 Det framgår i PTS uppföljning av bredbandsmålen som idag lämnats till regeringen.

Sida 1 av 3
1 2 3 »