PTS lanserar Bredbandskartan

2012-09-24

PTS lanserar i dag Bredbandskartan, en ny e-tjänst som visar bredbandstillgången i Sverige. Syftet är att underlätta för län, kommuner, byalag och privatpersoner som planerar bredbandsutbyggnad.

Bredbandskartan visar tillgången till fast bredband där folk bor och arbetar. Tillgången visas på nationell, regional, kommunal och kvartersnivå. Den visar tillgången till olika tekniker (fiber, kabel osv.) och olika hastigheter. Dessutom visas information om nätägare, det vill säga aktörer som äger mobilsändare eller nät i närheten av en viss plats. Den som är intresserad av att bygga bredband kan således enkelt hitta närmaste anslutningspunkt.

Bra verktyg för den som vill bygga bredband

Kartan syftar till att underlätta för de kommuner, län, byalag och privatpersoner som arbetar med regional planering eller vill komma igång med bredbandsutbyggnad.

- Informationen kan användas för att få en överblick över hur långt utbyggnaden kommit, om det finns något särskilt område som saknar täckning eller liknande. Län och kommuner behöver underlag i planeringen av sina bredbandssatsningar. Genom Bredbandskartan kan alla på ett enkelt sätt ta del av den data som PTS har, säger projektledaren Kristina Lindbom.

Utöver den rena informationen om tillgång till bredband finns information om bredbandsprojekt som PTS stöttat ekonomiskt, inklusive ett par exempel på hur andra gått tillväga. Det finns även information om hur den intresserade kan ansöka om stöd för att komma igång.

Bakgrund

Regeringen har satt ett bredbandsmål för Sverige, att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband på 100 Mbit/s år 2020. Genom Bredbandskartan vill PTS underlätta för de som planerar bredbandsutbyggnad, och därigenom bidra till att målet nås.

Länk till Bredbandskartan (öppnas i nytt fönster)

För mer information:
Kristina Lindbom, enheten för tillgänglighet och marknadsanalys, tfn: 070-811 40 11
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55