PTS finansierar Mittuniversitetets tävling Design Open med 1,5 miljoner kronor

2017-06-30

Post- och telestyrelsen (PTS) samverkar med Mittuniversitetet gällande den återkommande designtävlingen Design Open. Förutom finansiering på totalt 1,5 miljoner kronor bidrar PTS i framtagandet av temainriktningar och tävlingens genomförande.

Design Open är en designtävling som årligen anordnas av Mittuniversitetet. Tävlingen vänder sig till gymnasieelever och deras lärare med syftet är att öka intresset för design, naturvetenskap och teknik samt att bidra till utveckling av lärandeprocessen inom design.

Inför varje tävling väljs ett aktuellt område ut där det finns behov av förbättring och nya idéer. Det kan vara en produkt, en digital tjänst eller en samhällsutmaning som exempelvis miljöfrågan. Utifrån området sätts en temainriktning.

PTS och Mittuniversitetet har gjort en treårig samverkansöverenskommelse som sträcker sig över åren 2017-2019. Varje år finansierar PTS tävlingen med 500 000 kronor, deltar i utformningen av temainriktningarna samt bidrar med kunskap och stöd under hela tävlingsprocessen. För 2017 är temat ”Tillgänglig konsumentinformation”.

Samarbetet sträcker sig över tre år

Det här samarbetet görs inom ramen för PTS arbete för att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning.

-Det här är en bra möjlighet att bidra till ökad kunskap och intresse bland designstudenter och industridesigner för tillgänglig utformning och inkluderande informations- och kommunikationsteknik säger Johan Lidman, projektledare på enheten för inkluderande it och telefoni på PTS.

Tävlingen startar i oktober 2017 och tävlingsbidrag ska vara inlämnade senast 2 mars 2018. Därefter sker en urvalsprocess och slutgiltiga vinnare koras på en prisutdelning i mitten av april 2018. Mer information om tävlingen Design Open finns på www.designopen.se

Mer information om PTS arbete för ett samhälle där alla, oavsett funktionsförmåga, kan ta del av digitaliseringens möjligheter finns på www.pts.se/funk

 

För mer information:
Johan Lidman, enheten för inkluderande it och telefoni, PTS
e-post: johan.lidman@pts.se, telefon: 073-644 56 30
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55

För information om Design Open, vänligen kontakta:
Johanna Henriksson, projektledare Design Open
e-post: johanna.henriksson@miun.se, telefon: 010-142 84 28