2015

PTS har fått europeisk utmärkelse för projektet Tillgänglig Bio

2015-11-24 Samarbete mellan PTS och Svenska Filminstitutet premierades i Maastricht.

Tilldelningsbeslut om förmedlingstjänsten bildtelefoni

2015-06-17 Beslut fattat om vem som tilldelas uppdraget att tillhandahålla förmedlningstjänsten bildtelefoni