2010

Internetbankernas tillgänglighet kan förbättras

2010-11-02 PTS har beställt en undersökning om tillgänglighet till Internetbanker för personer med funktionsnedsättning. Enligt undersökningen finns det vissa brister vad gäller tillgängligheten.

PTS säkrar fortsatt drift av SMS 112

2010-10-27 PTS kommer att finansiera driften av SMS 112 till och med den 31 december 2011.

PTS undersöker tillgänglighet till Internetbanker

2010-10-11 PTS har låtit genomföra en undersökning av tillgängligheten till Internetbanker för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen kommer att presenteras i en rapport som beräknas vara klar i slutet av oktober.

Textsamtal blir mer flexibla

2010-09-29 PTS har beslutat att finansiera en vidareutveckling av projektet Flexitext.

Påverka framtidens IT och telekom - besvara IT-frågan

2010-09-29 Nu har höstens omgång av undersökningen IT-frågan startat.

Elva projekt har valts ut i PTS innovationstävling

2010-07-05 PTS har nu valt ut de förslag som går vidare i myndighetens innovationstävling.

PTS finansierar projekt med teckentolkade webbsändningar

2010-07-05 PTS finansierar ett projekt för att öka tillgängligheten vid tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning.

PTS finansierar IT-utbildning för äldre med funktionsnedsättning

2010-06-15 PTS har beslutat att finansiera IT-utbildningar som tar hänsyn till behoven hos äldre personer med funktionsnedsättning.

PTS finansierar vidareutveckling av IT-support i hemmet

2010-05-21 PTS finansierar projektet IT-support i hemmet med nära en miljon kronor.

I dag startar en ny omgång av IT-frågan

2010-03-18 I dag startar en ny omgång av undersökningen IT-frågan. Den här gången handlar frågorna bland annat om e-tjänster och sociala medier.

Sida 1 av 2
1 2 »