2009

Start för IT-support

2009-12-03 Nu har det startat en IT-support för äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i Bromma och Norrtälje. Oavsett om problemet gäller till exempel datorn eller mobiltelefonen ska det vara möjligt att ringa en och samma support för att få hjälp.

Möt PTS på Kvalitetsmässan

2009-11-13 PTS deltar på Kvalitetsmässan 17-19 november. Under mässan kommer myndigheten att presentera tjänster och projekt för tillgänglig kommunikation.

Ta chansen att besvara IT-frågan

2009-10-12 I dag startar en ny omgång av IT-frågan - projektet som undersöker vad personer med funktionsnedsättning anser om IT och telekom. Höstens enkät handlar bland annat om sjukvårdsrådgivning.

PTS finansierar studie om animerad teckenspråkstolkning

2009-09-18 PTS har beslutat att finansiera en förstudie om så kallad animerad tecken­språks­tolkning. Studien kommer att utföras vid KTH.

Fortsatt drift av SMS 112

2009-06-10 PTS fortsätter att finansiera driften av utvecklingsprojektet SMS 112, som drivs av SOS Alarm, till och med den 31 mars 2010.

Var med och påverka med IT-frågan

2009-05-19 Just nu pågår IT-frågan, som undersöker vad personer med funktions­nedsättning tycker om IT och telekom.

PTS ska uppnå handikappolitiska mål genom nytt synsätt

2009-04-07 PTS kommer att framhålla principen "Design för alla".