2008

Nu kan användare av Teletal få anteckningar i blindskrift

2008-10-01 Från och med den första oktober erbjuder tjänsten Teletal blindskrift till sina kunder.

Alternativ till Svensk Kassaservice - Information till personer med funktionsnedsättning

2008-06-11 PTS har startat en informations- och utbildningskampanj om alternativ till Svensk Kassaservice. Information finns på teckenspråk, ljud och som lättläst svenska.

Läsaren 1.0 tävlar i Guldlänken

2008-03-10 PTS försöksprojekt Läsaren 1.0 - ett exempel på e-Inclusion är ett av de 15 bidrag som har gått vidare i tävlingen Guldlänken.