2007

PTS förlänger avtal med Eniro 118 118

2007-12-18 PTS har beslutat att Eniro 118 118 får fortsätta som leverantör av förmedlingstjänsten för texttelefoni.

PTS förlänger avtal med Audio 4 all

2007-10-11 PTS förlänger försöksprojektet Audio4all som syftar till att distribuera exempelvis samhällsinformation och taltidningar via talat media.

Bättre mobil videotelefoni krävs enligt rapport från Hjälpmedelsinstitutet

2007-09-13 Hjälpmedelsinstitutet, PTS och Konsumentverket har testat och utvärderat 3G-telefoner utifrån ett användarperspektiv. Testerna visar att mobil videotelefoni behöver förbättras för att fungera bra för döva, hörselskadade och dövblinda.