Konsultationssvar och bemötande avseende tilldelning i 450 MHz-bandet

2017-03-06

PTS inbjuder genom denna konsultation intressenter att lämna skriftliga synpunkter på myndighetens förslag avseende tilldelningen i 450 MHz-bandet.

Synpunkter kan skickas till 450MHzbandet@pts.se senast den 27 mars.

Utöver informationen i konsultationsdokumentet finns även en webbsida med material om 450 MHz-tilldelningen, inklusive en videolänk till informationsmötet den 6:e mars 2017.

Inkomna konsultationssvar

Fyra konsultationssvar har inkommit, varav Telia Companys svar inkom efter sista svarsdag.

Net1

Telenor

Telia

Teracom

Sammanställning av konsultationssvar och PTS bemötande av dessa