Samråd om roamingreglering från EU-kommissionen

2010-12-08

EU-kommissionen har publicerat en konsultation gällande översyn av roamingregleringen. Alla intresserade kan svara på de frågor som ställs. Svarstiden går ut den 11 februari 2011.

Pressmeddelandet finns här

Konsultationsdokumentetet finns här

 

Berec har den 8 december 2010 publicerat en rapport om regleringen av internationell roaming. I den finns bakgrundsresonemang som kan belysa frågeställningarna i kommissionens konsultation.

Ta del av Berecs rapport här