Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2014-04-16 Skriftligt yttrande senast 15 maj 2014.

Samråd om uppdaterad kalkylmodell och kalkylränta (WACC) för mobilnät - dnr 13-10332

2014-04-11 Samrådssvar senast 9 maj 2014.
2014-04-16 Dokumentet Kostnadsresultat uppdaterat.

Förslag till upphävande av PTS föreskrifter (2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning

2014-02-26

Remiss angående förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen gällande allokering av NDC

2014-02-21 Synpunkter senast 14 mars 2014.

Remiss av förslag till spektrumstrategi

2014-02-14 Svar på remissen senast 10 mars 2014.
2014-02-20 Presentation från hearingen publicerad.
2014-03-17 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss av förslag till strategi för telefoninummerplanen

2014-02-11 Yttranden ska ha inkommit senast

Synpunkter på marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bitströmstillträde

2014-02-07 Skriftliga synpunkter senast 7 mars 2014.
2014-03-10 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss av förslag till ändring av telefoninummerplanen

2013-12-03 Skriftligt yttrande senast 8 januari 2014.

Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter

2013-12-03 Synpunkter senast 7 januari 2014.

Samråd om hanteringen av nummer för SMS-innehållstjänster

2013-11-22 Synpunkter senast 13 december 2013.
2014-02-04 Inkomna yttranden publicerade.

sida 1 av 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »