Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Samråd 2 om uppdaterad kalkylmodell för mobilnät – dnr 15-1823

2015-04-22 Samrådssvar senast 13 maj 2015.

Remiss - PTS förslag till allmänna råd om den svenska frekvensplanen

2015-03-26 Yttrandens senast 25 april 2015.

Samråd om uppdaterad kalkylmodell för mobilnät - dnr 15-1823

2015-03-18
2015-03-23 Uppdaterad kalkylmodell
2015-04-22 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss - PTS förstudierapport 1800 MHz

2015-03-03
2015-03-26 Obs! Svarstiden tökad till den 13 april.

Remiss - PTS Förstudierapport 700 MHz

2015-03-03 Synpunkter senast 27 mars 2015.
2015-04-02 Inkomna synpunkter publicerade.
2015-04-14 Slutlig förstudierapport och remissammanställning publicerade.

Remiss – PTS föreskrifter om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

2015-02-19 Skriftligt yttrande senast 18 mars 2015

Remiss - hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen

2015-02-06 Synpunkter senast 27 februari 2015.
2015-03-26 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss - PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet

2015-02-02
2015-03-16 Möjlighet att lämna kompletterande information.

EU-samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

2015-01-07
2015-02-09 EU-kommissionens svar publicerat.

Remiss – ny kategorisering av dirigeringsprefix vid nummerportabilitet

2014-12-18 Svara senast 26 januari 2015

sida 1 av 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 »