Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

PTS samråder beslutsutkast om fri-tv och ljudradio i marknät med EU-kommissionen

2016-05-27

Konsultation av intresset för användning av FM-bandet för analog kommersiell ljudradio

2016-05-25 Svar ska ha inkommit senast den 16 juni

Remiss av Post och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning

2016-05-23

Remiss av PTS förslag på införande av åtgärder på kort sikt enligt strategin för telefoninummerplanen

2016-05-19

Konsultation angående 1,5 och 2,3 GHz-banden

2016-05-18 Skriftliga synpunkter ska vara inne senast 8 juni 2016

Remiss av förslag till koordineringsavtal med Finland gällande bredbandiga landmobiltjänster i 1800 MHz-bandet

2016-05-18

Första samråd av marknadsanalys för fasta telefonitjänster

2016-05-13 Skriftliga synpunkter senast 13 juni 2016.

Remiss på delprojekt 1 inom Robust fiberanläggning

2016-05-02 Skriftliga synpunkter senast 17 maj 2016.

Konsultation 450 MHz-bandet (450-470 MHz)

2016-04-26 PTS ger möjlighet att lämna kompletterande information

Remiss av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd i block 14 i 1800 MHz-bandet och allmän inbjudan till ansökan

2016-04-20 Skriftliga synpunkter senast 1 juni 2016.

sida 1 av 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »