Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

EU-samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

2015-01-07

Remiss – ny kategorisering av dirigeringsprefix vid nummerportabilitet

2014-12-18 Svara senast 26 januari 2015

Enkät om grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde

2014-12-02

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

2014-10-28 Synpunkter senast den 24 november 2014.
2014-11-25 Inkomna synpunkter publiceradede

Samråd med Uppsalahem AB och Telenor Sverige AB

2014-10-08 Svar på samrådet senast 29 oktober 2014.

Konsultation förstudie 700 MHz-bandet

2014-09-16 Skriftliga svar tas emot senast 24 oktober 2014.
2014-10-10 Remissvar publicerade.

Remiss av uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio

2014-09-10

Remiss angående framtida kategorisering av dirigeringsprefix

2014-08-20

Remiss av PTS Förstudierapport 450 – 470 MHz

2014-06-03 Synpunkter senast 19 juni 2014.
2014-08-12 Remissvar publicerade.
2014-07-11 Remissammanställing publicerad.

Remiss angående prisreglering, ekonomiskt replikerbarhetstest mm avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde

2014-06-02 Synpunkter senast 23 juni 2014

sida 1 av 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »