Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Remiss om upphävande av PTS allmänna råd om information om tjänstekvalitet

2016-08-12 Sista dag att lämna synpunkter är 29 augusti 2016.

Remiss av förslag till koordineringsavtal med Norge gällande bredbandiga landmobiltjänster i 1800 MHz-bandet

2016-07-11 Skriftliga synpunkter senast 18 augusti 2016.

Samråd med EU om marknaden för mobil samtalsterminering och reviderad kalkylmodell

2016-06-22

Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet

2016-06-22

Inhämtande av synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

2016-06-13 Skriftliga synpunkter senast 16 september 2016.

Samråd om tekniska villkor för kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

2016-06-13 Skriftliga synpunkter senast 3 juli 2016.

Andra samråd av utkast till analys av grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (marknad 4)

2016-06-07

Tredje samråd om förslag till beslut angående marknaden mobil samtalsterminering samt reviderad kalkylmodell

2016-06-01 Skriftliga synpunkter senast 15 juni 2016.
2016-06-13 Inkomna synpunkter publicerade.

PTS samråder beslutsutkast om fri-tv och ljudradio i marknät med EU-kommissionen

2016-05-27

Konsultation av intresset för användning av FM-bandet för analog kommersiell ljudradio

2016-05-25 Svar ska ha inkommit senast den 16 juni

sida 1 av 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »