Svensk telemarknad första halvåret 2013 - PTS-ER-2013:21

2013-11-22

Under första halvåret 2013 var de totala intäkterna på slutkundsmarknaden för mobila samtals- och datatjänster drygt 14 miljarder kronor. Jämfört med första halvåret 2012 är det en ökning på 3 procent. Merparten, 59 procent, av de totala intäkterna kommer fortfarande från samtalstjänster, men andelen minskade samtidigt som andelen från mobila datatjänster ökade till 28 procent.

Antalet abonnemang som har använt tjänster i 4G (LTE)-nät ökade kraftigt. Den sista juni 2013 fanns 811 000 sådana abonnemang, vilket är en ökning med 728 000 jämfört med samma tidpunkt ett år tidigare och med 572 000 sedan den sista december 2012.

Datatrafiken fortsatte att öka och under första halvåret 2013 överfördes 124 700 Terabyte data i mobilnäten. Detta är 68 procent mer än under första halvåret 2012. Antalet skickade sms minskade med 8 procent medan antalet mms ökade med 22 procent. Utgående samtalsminuter från mobilnäten ökade med 4 procent till 12,6 miljarder minuter under första halvåret 2013. Samtidigt minskade antalet utgående trafikminuter från fastnäten med 17 procent, vilket gjorde att det totala antalet utgående trafikminuter minskade med knappt 5 procent.

Antalet abonnemang på bredband via fiber uppgick till 1,1 miljon den sista juni 2013, en ökning med 16 procent eller 150 000 abonnemang jämfört med samma datum 2012. Abonnemangen på bredband via andra fasta accesstekniker blev färre men trots detta ökade det totala antalet fasta bredbandsabonnemang med knappt 2 procent.

Efterfrågan på höga hastigheter fortsatte att växa under perioden. Den sista juni 2013 fanns 840 000 abonnemang på bredband med nedladdningshastigheter på 100 Mbit/s eller mer, vilket motsvarar 27 procent av alla fasta bredbandsabonnemang. Sedan första halvåret 2012 har antalet mobila bredbandsabonnemang med nedladdningshastigheter på 30 Mbit/s eller mer ökat med drygt 2 miljoner till nästan 2,7 miljoner. Denna utveckling hänger ihop med den starka tillväxten av 4G-abonnemang under perioden.

Iptv via fiber var den plattform för traditionella tv-tjänster som ökade mest, även om tillväxttakten var lägre än tidigare perioder.

På PTS statistikportal www.statistik.pts.se finns statistiken från rapportenpublicerad i tabeller, där även data för enskilda aktörer är tillgänglig.