Svensk telemarknad första halvåret 2012 - PTS-ER-2012:24

2012-11-15

Abonnemang och användning av fasta samtalstjänster fortsatte att minska under första halvåret 2012. I slutet av juni fanns det 4,3 miljoner abonnemang på fast telefoni. Av dessa var 3,2 miljoner privata vilket innebär att 72 procent av hushållen hade ett fast telefonabonnemang i slutet av juni 2012. En tredjedel av alla abonnemang på fast telefoni var ip-baserade i slutet av juni 2012.

Samtalstrafiken från de fasta näten minskade under första halvåret 2012 jämfört med samma period ett år tidigare medan trafiken från mobilnäten fortsatte att öka. Det innebar att 59 procent av all samtalstrafik kom från mobila nät medan 41 procent ringdes från fasta nät.

Totalt sett ringdes färre samtal och färre minuter från fasta och mobila nät under första halvåret 2012 jämfört med första halvåret 2011.

Det totala antalet sms som skickades från mobiltelefoner var 8,1 miljarder under första halvåret 2012 vilket innebär att det är första gången vi noterar en nedgång i totalt antal skickade sms. Det skickades 114 miljoner mms under första halvåret 2012 vilket är fler än under något tidigare halvår.

Mängden mobil data som skickades i näten ökade med 73 procent under första halvåret 2012 jämfört första halvåret 2011, vilket är en lägre ökningstakt än tidigare perioder.

När svenska abonnenter befinner sig utomlands ringde de och tog emot samtal i lika stor utsträckning som tidigare, men de sänder fler sms och skickade mer data än tidigare år.

Abonnemangen på mobila data och samtalstjänster fortsatte att öka och var 13,7 miljoner i slutet av juni 2012. Mobilt bredband stod för en stor del av ökningen. De mobila bredbanden var 6,2 miljoner i slutet av juni 2012 vilket är mer än dubbelt så många som abonnemangen på fast bredband som vid samma tidpunkt var 3,1 miljoner. Av de fasta bredbanden har fiber och fiber-LAN fortsatt att öka till 977 000 i slutet av juni 2012. Av de fasta bredbanden var det drygt en femtedel, 615 000, som hade ett abonnemang med en hastighet för nedladdning av data på minst 100 Mbit/s medan endast tre procent (drygt 100 000) hade en uppladdningshastighet om minst 100 Mbit/s.

Ip-tv via fiber är det distributionssätt som fortsatt står för den största delen av ökningen av abonnemang på den svenska tv-marknaden. Antalet abonnemang på ip-tv via fiber var 312 000 i slutet av juni 2012, vilket motsvarar en ökning på 47 procent på ett år