Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan - dnr 17-626

2017-03-15