Konsumentundersökning om internetsäkerhet - PTS-ER-2013:19

2013-10-02

Rapport framtagen av Sweco på uppdrag av PTS.

Undersökningen visar att svenska konsumenter inte är lika medvetna om säkerhetsriskerna och inte skyddar sig lika mycket när de använder smarta telefoner och surfplattor som när de använder datorer. Det framkommer bl.a. att knappt hälften anser att de har tillräcklig kunskap om sin integritet och säkerhet när de kommunicerar trådlöst, vilket är en minskning jämfört med tidigare undersökningar. En förklaring skulle kunna vara den kraftiga ökningen av antalet smarta telefoner och surfplattor vilket inneburit många nya användare, såväl yngre som äldre. Smarta telefoner och surfplattor är små datorer och man måste använda samma höga säkerhetstänkande som när man använder datorer.