Vägledning för tillgänglighetsstandarden EN 301 549

2016-12-22

Inom PTS standardiseringsarbete för ökad tillgänglighet har en vägledning för tillämpning av tillgänglighetsstandarden EN 301 549 för upphandlare och leverantörer av IKT i Sverige tagits fram.

PTS vill att det ska finnas ett stort utbud av produkter och tjänster inom området elektronisk kommunikation. Utbudet ska kunna användas av alla, oavsett funktionsförmåga. Genomtänkta, underbyggda och överenskomna standarder spelar en viktig roll för att dessa produkter och tjänster ska kunna nå ut till så många användare som möjligt i Sverige.

Som deltagare i flera standardiseringsgrupper arbetar PTS aktivt för ökat fokus på användbarhet och tillgänglighet i framtagandet och användandet av standarder. Till exempel har PTS medverkat i en nationell samordningsgrupp som har bidragit till framtagandet av standarden "Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe (ETSI EN 301 549)", en översättning av standarden till svenska och relaterad stödinformation.

För att underlätta tillämpningen av standarden EN 301 549 för upphandlare och leverantörer av IKT har en vägledning tagits fram. Du hittar den som nedladdningsbar PDF uppe till höger på den här sidan.

 

Aktörer bakom vägledningen

Denna vägledning är finansierad av Post- och telestyrelsen (PTS) och framtagen av experterna Bruno von Niman och Clas Thorén. Förutom PTS har Myndigheten för delaktighet (MFD) och de nationella standardiseringsorganisationerna ITS och SIS bidragit i förarbetet som har lett fram till vägledningen.

Ansvaret för att ge stöd till offentliga aktörer och leverantörer vid offentlig upphandling ligger hos Upphandlingsmyndigheten (UHM), www.upphandlingsmyndigheten.se.

 

Länkar till standarden EN 301 549 och annan relevant stödinformation

Standarden EN 301 549 på originalspråket engelska

Standarden EN 301 549 på svenska

 

Tekniska rapporter:                 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101500_101599/101550/01.01.01_60/tr_101550v010101p.pdf                                 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101500_101599/101551/01.01.01_60/tr_101551v010101p.pdf

http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101500_101599/101552/01.00.00_60/tr_101552v010000p.pdf

Toolkit:                        

http://mandate376.standards.eu/