Funktionshindrade

Vägledning för tillgänglighetsstandarden EN 301 549

2016-12-22

Utredning angående möjligheter och konsekvenser av en digital distribution av blindskrift

2016-04-26

På väg mot användbar IKT

2016-04-20 PTS slutredovisning av myndighetens delmål inom funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport från KTH om nationell talresursbank

2016-04-12

ePUB3 - framtidens format?

2016-03-15 En studie om hur långt utvecklingen kommit för e-publicering i ePUB3-format

Utvärdering av tillgängligheten av bankernas internettjänster

2015-12-12 Rapport framtagen av Stelacon på uppdrag av PTS.

Slutrapport - Aurora Innovation

2015-12-03

Slutrapport - TorTalk

2015-12-03

Slutrapport - ReseLedaren 2.0

2015-11-30

Utvärdering av tillgängligheten i uttagsautomater för personer med funktionsnedsättning och äldre

2015-11-11 Rapport framtagen av Stelacon på uppdrag av PTS.

sida 1 av 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »