Tillsyn på PTS - en beskrivning - PTS-ER-2009:26

2009-09-14

Denna rapport belyser PTS tillsynsarbete. Syftet är att ge omvärlden en samlad beskrivning av hur PTS bedriver tillsyn.

Rapporten behandlar samtliga ansvarsområden där PTS bedriver tillsyn. För vart och ett av myndighetens tillsyns­områden redogörs för grunderna och kriterierna för att utöva tillsynen samt vilka erfarenheter som finns på det aktuella området.