PTSFS-2013:1 - om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2003:3) om tillstånd för användning och reservering av nummerkapacitet ur den svenska nummerplanen för telefoni (E.164)

2013-03-18

Denna föreskrift träder i kraft den 1 april 2013.