2014:3 Post- och telestyrelsens föreskrifter om Föreskrifter om upphävande av föreskrifter (PTSFS 2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning;

2014-06-26

Den upphävda författningen gäller dock vid beräkning av kostnadsorienterade priser i de fall beräkningen sker i enlighet med beslut enligt 8 kap. 5 § och 8 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som har fattats före den 1 juli 2014.