PTSFS 2017:1 - Föreskrifter om ändring av PTS föreskrifter (PTSFS 2015:4) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2017-03-07

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.