Radio

Här finns PTS gällande föreskrifter och allmänna råd på radioområdet.

Observera att avgiftsföreskrifter ligger i en egen mapp.

PTSFS 2017:2 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:2) om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst

2017-06-21

PTSFS 2017:1 - Föreskrifter om ändring av PTS föreskrifter (PTSFS 2015:4) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2017-03-07

PTSFS 2016:3 - PTS föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 723-733/778-788 MHz (FDD5 i 700 MHz-bandet)

2016-07-01

PTSFS 2016:2 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

2016-07-01

PTSFS 2016:5 - PTS föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning

2016-07-01

PTSFS 2016:1 - Föreskrifter om upphävande av PTS föreskrifter (PTSFS 2004:2) om offentliggörande av tekniska specifikationer för gränssnitt

2016-06-30

PTSFS-2015:4 - PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2015-12-23

PTSFS-2015:3 - PTS allmänna råd om den svenska frekvensplanen

2015-10-01

PTSFS-2013:7 - PTS föreskrifter om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av tillstånd att använda radiosändare

2013-12-12

PTSFS 2011:3 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2004:7) om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning

2011-09-16

sida 1 av 3
1 2 3 »