Post

Här finns PTS gällande föreskrifter och allmänna råd på postområdet.

Observera att avgiftsföreskrifter ligger i en egen mapp.

PTSFS-2015:1 - PTS föreskrifter om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

2015-04-29

PTSFS 2008:6 - PTS allmänna råd om utdelning av post

2008-11-21

sida 1 av 1
1