Föreskrifter

Här finns PTS föreskrifter och allmänna råd.

Du kan välja att se föreskrifterna uppdelade i områden i vänstermenyn.

Mer information om PTS föreskrifter och register.

 

PTSFS 2012:4 - föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder i samband med lagring och annan behandling av uppgifter för brottsbekämpande ändamål

2012-11-07

PTSFS 2012:3 - Föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

2012-09-12

PTSFS 2012:1 - föreskrifter och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i förteckning över integritetsincidenter

2012-02-24

PTSFS 2012:2 - föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning

2012-02-24 Träder i kraft 1 april 2012.

PTSFS 2011:6 - PTS föreskrifter om avgifter

2011-12-22

PTSFS 2011:5 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2007:7) om nummerportabilitet

2011-10-31

PTSFS 2011:4 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:2) om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst

2011-10-31

PTSFS 2011:3 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2004:7) om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning

2011-09-16

PTSFS 2011:2 - PTS allmänna råd om den svenska frekvensplanen

2011-06-30

PTSFS 2011:1 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning

2011-05-10

sida 4 av 16
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »