Föreskrifter

Här finns PTS föreskrifter och allmänna råd.

Du kan välja att se föreskrifterna uppdelade i områden i vänstermenyn.

Mer information om PTS föreskrifter och register.

 

PTSFS 2000:3 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 1999:1) om innehav och användning av amatörradioanläggningar m.m.

2000-04-07

PTSFS 2000:2 - PTS föreskrifter om offentliggörande av tekniska specifikationer för gränssnitt

2000-04-07

PTSFS 2000:1 - PTS föreskrifter om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning

2000-04-07

PTSFS 1998:1 - PTS föreskrifter om upphävande av föreskrifter om allokering av frekvensband för olika radiotjänster och om kanalplaner för fast radiotrafik i frekvensband över 1 GHz

1998-05-19

PTSFS 1995:17 - PTS föreskrifter om upphävande av Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 1989:14) om den tekniska utformningen av abonnentplacerad 50 Hz samtalsmätare

1995-12-15

PTSFS 1995:16 - PTS föreskrifter om upphävande av Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 1989:7) om den tekniska utformningen av abonnentutrustning till telegrafledning

1995-12-15

PTSFS 1995:15 - PTS föreskrifter om upphävande av Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 1992:15) om den tekniska utformningen av utrustning för sammankoppling av radionät med det allmänna telenätet

1995-12-15

PTSFS 1995:14 - PTS föreskrifter om upphävande av Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 1992:6) om den tekniska utformningen av telefonapparater med växelfunktion

1995-12-15

PTSFS 1995:1 - PTS föreskrifter om fredstida planering för totalförsvarets behov av telekommunikation m.m.

1995-02-01

TSNFS 1993:4 - Telestyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa författningar

1993-11-01

sida 15 av 16
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »