Föreskrifter

Här finns PTS föreskrifter och allmänna råd.

Du kan välja att se föreskrifterna uppdelade i områden i vänstermenyn.

Mer information om PTS föreskrifter och register.

 

PTSFS 2017:3 - PTS föreskrifter om ändring i föreskrifter (PTSFS 2016:7) om avgifter

2017-11-23

PTSFS 2017:2 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:2) om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst

2017-06-21

PTSFS 2017:1 - Föreskrifter om ändring av PTS föreskrifter (PTSFS 2015:4) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2017-03-07

PTSFS 2016-7 - PTS föreskrifter om avgifter

2016-12-30

PTSFS 2016:6 - Upphävande av Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2007:1) om information om tjänstekvalitet

2016-10-18

PTSFS 2016:3 - PTS föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 723-733/778-788 MHz (FDD5 i 700 MHz-bandet)

2016-07-01

PTSFS 2016:2 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

2016-07-01

PTSFS 2016:5 - PTS föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning

2016-07-01

PTSFS-2016:4 - Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:5) om avgifter

2016-06-30

PTSFS 2016:1 - Föreskrifter om upphävande av PTS föreskrifter (PTSFS 2004:2) om offentliggörande av tekniska specifikationer för gränssnitt

2016-06-30

sida 1 av 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »