Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

LR. Tele2 Sverige ./. Telia Sonera Network Sales. Tvistlösningsärende ang prissättning av LLUB och samlokalisering. Mål nr 13674-06.

2007-06-26

LR. Tele2 Sverige ./. Telia Sonera Network Sales. Tvistlösningsärende ang ersättning för terminering och originering i Tele2:s mobila nät. Mål nr 15496-05.

2007-06-25

LR. Tele2 Sverige ./. Telia Sonera Network Sales och Telia Sonera Mobile Networks. Termineringsersättning. Mål nr 24826-06.

2007-06-25

LR. Tele2 Sverige ./. Telia Sonera Network Sales och TeliaSonera Mobile Networks. Tvistlösningsärende ang tillhandahållande av tjänster inom LLUB. Mål nr 5657-05.

2007-06-25

LR. Tele2 Sverige ./. TeliaSonera Mobile Networks. Termineringsersättning. Mål nr 25943-05.

2007-06-25

KR. TeliaSonera ./. PTS. Upphävd inhibition rörande samtrafik i det fasta nätet. Mål nr 7493-06 och 7494-06.

2007-06-21

RR. PTS ./. TeliaSonera. Upphävande av inhibition Mobil-LRIC. Mål nr 2368-07.

2007-06-21

KR. TeliaSonera ./. PTS. Ej prövningstillstånd av länsrättens beslut om att inte meddela inhibition rörande samtrafikavgifter. Mål nr 3799-07.

2007-06-21

RR. PTS ./. Tele2 Sverige. Upphävande av inhibition mobil LRIC. Mål nr 2176-2177-07.

2007-06-21

RR. PTS ./. Telenor. Upphävande av inhibition mobil LRIC. Mål nr 2174-2175-07.

2007-06-21

sida 28 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »