Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

KR. TeliaSonera ./. PTS. Ej prövningstillstånd vad gäller SMP och skyldigheter för Telia Sonera på grossistmarkanden för mobil terminering. Mål nr 2365-07.

2007-11-22

KR. Telenor ./. PTS. Gällande skyldighetsbeslut vad gäller samtalsterminering i mobilnät. Mål nr 7562-06.

2007-11-06

KR. Tele2 ./. PTS. Gällande skyldighetsbeslut ang samtalsterminering i mobilnät. Mål nr 7782-06.

2007-11-06

KR. PST./. TeliaSonera. Prövningstillstånd för Telia Sonera av föreläggande om installationskostnader för hel och delad ledning för 2006. Mål nr 1968-07.

2007-11-02

LR. TeliaSonera ./. PTS. Fastställande av PTS beslut om ersättning för terminering och originering i Tele2s mobila nät - 07-12629. Mål nr 6398-06.

2007-10-30

RR. Ventelo ./. PTS. Beslut om PTS behörighet vid tvistlösning. Mål nr 4040-05.

2007-10-24

KR. Hi3G ./. PTS. Ej prövningstillstånd för Hi3G vad gäller skyldigheter på grossistmarknaden för mobil terminering. Mål nr 8252-06.

2007-10-16

KR. Glocalnet ./. TeliaSonera Networks Sales. Fastställt beslut ang att reglera en tvist mellan Glocalnet AB och TeliaSonera Network Sales AB avseende GTA fr.o.m. dagen för PTS beslut. Mål nr 5852-06.

2007-10-08

LR. Butik Inreda 24h-shop i Kalmar AB ./. PTS. Avslaget överklagande av PTS beslut om kostnader för provning av radioutrustning. Mål nr 14445-07.

2007-09-27

LR. TeliaSonera ./. PTS. Fastställande av PTS beslut om metod för beräkning av ersättning för nummerportering (05-1789). Mål nr 16539-06.

2007-09-03

sida 26 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »