Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

LR. TeliaSonera ./. PTS. Fastställande av PTS föreläggande den 30 maj 2007 avseende priser för samlokalisering. Mål nr 14125-07.

2008-02-29

LR. TeliaSonera ./. PTS. Avskrivande av mål från vidare handläggning. Mål nr 823-08.

2008-02-18

KR. Nordisk Mobiltelefon och PTS ./. Generic Mobile Systems. Avvisan av talan i mål om tillstånd att använda radiosändare. Mål nr 34-08 och 35-08.

2008-01-24

KR. TeliaSonera ./. PTS. Ang inhibition av bitströmsföreläggande. Mål nr 8921-07.

2008-01-10

KR. Infodata ./. TeliaSonera. Prövningstillstånd och dom i tvistlösningsärende om villkor för utlämnande av abonnentuppgifter till Infodata. Mål nr 3755-07.

2007-12-28

KR. Itesco ./. TeliaSonera. Prövningstillstånd och dom i tvistlösningsärende om villkor för utlämnande av abonnentuppgifter till Itesco. Mål nr 3757-07.

2007-12-28

LR. Generic Mobile Systems ./. PTS. Generics överklagande bifalles och ärendena återförvisas till PTS. Mål nr 19378-07 och 19488-07.

2007-12-21

LR. TeliaSonera ./. PTS. Föreläggande till Telia Sonera om tillhandahållande av bitströmsprodukter. Mål nr 26386-07.

2007-12-21

KR. PTS ./. TeliaSonera. Återvisat mål till länsrätten angående installationspriser för LLUB - 07-13383. Mål nr 1968-07.

2007-12-21

LR. TeliaSonera ./. PTS. Undanröjande av PTS förelägganden mot TeliaSonera om upprätthållande av samtrafik med Verizon. Mål nr 11556-07 och 15964-07.

2007-12-17

sida 23 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »