Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

RR. Telenor ./. PTS och TeliaSonera Network Sales/TeliaSonera Mobile Networks. Tvistlösningsbeslut. Mål nr 256-08.

2008-04-16

RR. Tele2 ./. PTS. Skyldigheter och SMP beslut på marknaden för mobil terminering. Mål nr 7481-07.

2008-04-16

KR. Telenor ./. PTS och TeliaSonera Network Sales/TeliaSonera Mobile Networks. Återförvisar två ärenden om prissättning i mobilnät till länsrätten för förnyad prövning. Mål nr 3089-07 och 3090-07.

2008-04-14

LR. TeliaSonera ./. PTS. Överklagande av PTS föreläggande avseende installationspriser 2006 (LLUB). 27806-07.

2008-04-07

LR. B2 Bredband ./. PTS och TeliaSonera Network Sales/TeliaSonera. Avslagen överklagan i tvistlösning angående byte av bandplan. Mål nr 07-6932.

2008-03-31

RR. Telenor ./. PTS. Mål nr 7535-07.

2008-03-20

RR. Tele2 ./. PTS och TeliaSonera/TeliaSonera Network Sales. Ej prövning av beslut på samtrafikområdet. Mål nr 1265-1268-07.

2008-03-20

LR. Iridium Satellite LLC ./. PTS. Fastställande av PTS beslut att avslå Iridium Satellite LLC:s ansökan att använda radiosändare på frekvensen 1618,25 - 1621,35. Mål nr 10247-07.

2008-03-12

LR. TeliaSonera ./. PTS. Ang föreläggande den 20 juli 2007 avseende svart fiber. Mål nr 17063-07.

2008-03-04

LR. TeliaSonera ./. PTS. Upphävande av PTS föreläggande av den 20 juli 2007 avseende svart fiber. Mål nr 17063-07.

2008-02-29

sida 22 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »