Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

KR. TeliaSonera AB ./. PTS. Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Mål nr 9070-07.

2009-02-03

LR. TeliaSonera AB ./. PTS. Ang föreläggande om felavhjälpning hel ledning. Mål nr 19450-08.

2009-01-30

LR. Teracom AB ./. PTS. Ang. föreläggande om kostnadsorienterad prissättning. Mål nr 11416 -08, 11468-08.

2009-01-27

KR. Ang. begäran om utlämnande av allmän handling. Mål nr 8223-08.

2009-01-15

LR. Telemar Scandinavia AB ./. PTS. Fråga om anmälningsplikt enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Mål nr 23383-08.

2008-12-23

LR. TeliaSonera AB ./. PTS. Fråga om förlängd tidsfrist i föreläggande rörande införande av automatiserat gränssnitt för åtkomst till programssystem i GTA-processen. Mål nr 23103-08.

2008-12-15

KR. PTS ./. TeliaSonera AB. Fråga om förlängd tidsfrist för föreläggande om tillhandahållande av IT-process för beställning och leverans av hel ledning vid slutkundsflytt och produktbyte, (LLUB). Mål nr 7633-08.

2008-11-26

LR. TeliaSonera AB ./. PTS. Fråga om föreläggande att tillhandahålla IT-baserad process för beställning och leverans av s.k. kopparaccess hel ledning (LLUB) då en slutkund byter bredbandsoperatör. Mål nr 19277-08.

2008-11-24

LR. RSLCOM/Ventelo ./. PTS och TeliaSonera. Överklagat tvistlösningsärende ang. kreditriskpremie och partsspecifik säkerhet. Mål nr 15370-08.

2008-11-24

LR. Generic Telecom ./. PTS. Omprövning av villkor för tillstånd att använda radiosändare enligt lagen om elektronisk kommunikation. Mål nr 21693-08.

2008-11-20

sida 15 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »