Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

KR. TeliaSonera AB ./. PTS. Ang. Föreläggande vid vite; grossistprodukter för bredbandstillträde i form av biströmstillträde. Mål nr. 8044-08

2009-11-02

LR. Tele2 Sverige AB/TeliaSonera Network sales AB ./. PTS. Ang. Tvistlösning om elektronisk kommunikation; fråga om villkor för trafik och LLUB. Mål nr. 16465-07

2009-10-21

LR. TeliaSonera AB/TeliaSonera Network Sales AB ./. B2 Bredband AB/B2 Bredband Holding AB/Telenor AB/PTS. Ang. Tvistlösning om elektronisk kommunikation; fråga om villkor för LLUB. Mål nr. 16467-07

2009-10-21

KR. TeliaSonera AB/TeliaSonera Network Sales AB ./. B2 Bredband AB/Telenor AB/PTS. Ang. tvistlösning om elektronisk kommunikation; fråga om prissättning av migrering från förbindelserprodukter ADSL ATM Access till kopparaccess. Mål nr. 8062-08

2009-10-20

KR. Hi3G Access AB ./. PTS/TeliaSonera Mobile Networks AB/TeliaSonera Network Sales AB. Ang. tvistlösning ersättning för terminering i mobilt nät; fråga om prövningstillstånd. Mål nr. 5502-08

2009-09-30

KR. Hi3G Access AB/Verizon Sverige AB ./. PTS. Ang. tvistlösning ersättning för terminering i mobilt nät; fråga om prövningstillstånd. Mål nr. 5426-08

2009-09-30

KR. Hi3G Access AB ./. PTS/TeliaSonera Mobile Networks AB/TeliaSonera Network Sales AB. Ang. tvistlösning ersättning för terminering i mobilt nät; fråga om prövningstillstånd. Mål nr. 5500-08

2009-09-30

KR. Hi3G Access AB ./. PTS/Telenor Sverige AB. Ang. tvistlösning ersättning för terminering i mobilt nät; fråga om prövningstillstånd. Mål nr. 5499-08

2009-09-30

LR. PTS ./. Teracom. Vitesföreläggande samt utdömande av vite.

2009-09-01

LR. Telenor AB ./. TeliaSonera Network Sales AB ./. PTS. Angående tvistlösning 2006 års priser för installation av delad ledning (LLUB). Mål nr 19927-08.

2009-07-06

sida 13 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »