2009

Länsrättens mål nr. 16244 -08 och 6157-09, TeliaSonera ./. PTS; angående föreläggande om kostnadsnivåer för fast samtrafik 2008 och 2009

2009-12-22

LR. TeliaSonera AB ./. PTS. Ang. föreläggande vid vite om debitering vid installation av ledning (LLUB) till hushåll. Mål nr. 7017-09

2009-11-05

KR. TeliaSonera AB ./. PTS. Ang. Föreläggande vid vite; grossistprodukter för bredbandstillträde i form av biströmstillträde. Mål nr. 8044-08

2009-11-02

LR. Tele2 Sverige AB/TeliaSonera Network sales AB ./. PTS. Ang. Tvistlösning om elektronisk kommunikation; fråga om villkor för trafik och LLUB. Mål nr. 16465-07

2009-10-21

LR. TeliaSonera AB/TeliaSonera Network Sales AB ./. B2 Bredband AB/B2 Bredband Holding AB/Telenor AB/PTS. Ang. Tvistlösning om elektronisk kommunikation; fråga om villkor för LLUB. Mål nr. 16467-07

2009-10-21

KR. TeliaSonera AB/TeliaSonera Network Sales AB ./. B2 Bredband AB/Telenor AB/PTS. Ang. tvistlösning om elektronisk kommunikation; fråga om prissättning av migrering från förbindelserprodukter ADSL ATM Access till kopparaccess. Mål nr. 8062-08

2009-10-20

KR. Hi3G Access AB ./. PTS/TeliaSonera Mobile Networks AB/TeliaSonera Network Sales AB. Ang. tvistlösning ersättning för terminering i mobilt nät; fråga om prövningstillstånd. Mål nr. 5502-08

2009-09-30

KR. Hi3G Access AB/Verizon Sverige AB ./. PTS. Ang. tvistlösning ersättning för terminering i mobilt nät; fråga om prövningstillstånd. Mål nr. 5426-08

2009-09-30

KR. Hi3G Access AB ./. PTS/TeliaSonera Mobile Networks AB/TeliaSonera Network Sales AB. Ang. tvistlösning ersättning för terminering i mobilt nät; fråga om prövningstillstånd. Mål nr. 5500-08

2009-09-30

KR. Hi3G Access AB ./. PTS/Telenor Sverige AB. Ang. tvistlösning ersättning för terminering i mobilt nät; fråga om prövningstillstånd. Mål nr. 5499-08

2009-09-30

sida 1 av 3
1 2 3 »