Avskrivningsbeslut - Begäran om uppgifter avseende trafikstyrningsåtgärder och specialiserade tjänster - Telenor

2017-12-11