Avskrivningsbeslut tillsyn av konfigurationshantering Telenor

2017-04-19