Beslut om att begränsa antalet tillstånd i 450 MHz-bandet - dnr 16-9255

2017-09-13

Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) och utfärdande av allmän inbjudan till ansökan om tillstånd.