Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut samlokalisering Hi3G - 04-59011 - 14 oktober 2004

2004-10-14

Beslut - Teracom-Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 10,5 GHz - Dnr 04-10068 - 14 oktober 2004

2004-10-14

Beslut - Teracom-Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 28 GHz-bandet - Dnr 04-5505 - 14 oktober 2004

2004-10-14

Beslut att reservera nummer 118 400 för nummerupplysning för funktionshindrade - 12 oktober 2004

2004-10-12

Beslut - försäljningsförbud av terminalutrustning - 04-9307 - 8 oktober 2004

2004-10-08

Beslut - tillstånd att använda radiosändare för GSM 1800 ombord på fartyg - 04-704 - 5 oktober 2004

2004-10-05

Beslut om ersättning enligt kaskadavräkning mellan Telia och Tele2 - 03-15622 - 30 september 2004

2004-09-30

Underrättelse till TeliaSonera om fakturering av betalteletjänster - 22 september 2004

2004-09-22

Underrättelse till Telia angående samtrafikpriser - 22 september 2004

2004-09-22

Beslut - återlämnande av tillstånd - Jämtkraft 3,5 GHz - 04-11522 - 20 september 2004

2004-09-20