Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut om nummerserie för telematik - dnr 04-9134 - 24 februari 2005

2005-02-24

Underrättelse - produktbyte i telestation - dnr 04-12593 - 23 februari 2005

2005-02-23

Beslut - tillträde fasta nätet - skyldigheter - 18 februari 2005

2005-02-18

Beslut - Tillträde till fasta telefonnätet för hushåll - relevant marknad och SMP-bedömning - 18 februari 2005

2005-02-18

Beslut - Tillträde till fasta telefonnätet för företag - relevant marknad och SMP-bedömning - 18 februari 2005

2005-02-18

Beslut i tvistlösningsärende mellan TeliaSonera och Vodafone - dnr 03-17297 - 16 februari 2005

2005-02-16

Beslut i tvistlösningsärende mellan TeliaSonera och Telenor - dnr 03-17298 - 16 februari 2005

2005-02-16

Beslut - Ingen omprövning av underrättelse, 15 december 2004, om kostnadsorienterad ersättning vid samtrafik - 11 februari 2005

2005-02-11

Beslut - Förbud för Spy Shop att sälja viss teleterminalutrustning - dnr 04-14013 - 9 februari 2005

2005-02-09

Underrättelse samtrafik och accessnätet - LRIC - 27 januari 2005

2005-01-27