Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut - Förbud för Berlex AB att sälja radioutrustning som inte uppfyller kraven för CE-märkning - 04-12625 - 17 augusti 2005

2005-08-17

Underrättelse om avtalsändringar för Halebop-abonnenter - dnr 05-3486 - 28 juli 2005

2005-07-28

Underrättelse - Telia Sonera får inte ta betalt för produktbyte i telestation - 04-12593 - 27 juli 2005

2005-07-27

Underrättelse - Telia Sonera ska tillhandahålla ADSL utan krav på teleabonnemang - 05-8713 - 12 juli 2005

2005-07-12

Beslut tvistlösningsärende mellan Hi3G och TeliaSonera angående samtrafik - 04-15369 - 1 juli 2005

2005-07-01

Beslut - åÅerlämnande av tillstånd GothNet 10,5 GHz - dnr-05-8863 - 29 juni 2005

2005-06-29

Underrättelse - TeliaSonera ska erbjuda grossistprodukt för abonnemangsformen ISDN 2B+D - dnr 05-8964 - 29 juni 2005

2005-06-29

Beslut om förlängning av tillståndsvillkor för lokala postoperatörer - 27 juni 2005

2005-06-27

Beslut om förlängning av tillståndsvillkor för Posten AB - 27 juni 2005

2005-06-27

Beslut/tillsynsrapport Vodafone angående stormen Gudrun - dnr: 05-1839 - 23 juni 2005

2005-06-23