Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut - Överlåtelse av regionalt tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Värmlands län till Bittraders Ltd - dnr 05-14153 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Överlåtelse av regionalt tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Västmanlands län till Bittraders Ltd - dnr 05-14149 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Överlåtelse av regionalt tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Södermanlands län till Bittraders Ltd - dnr 05-14151 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Överlåtelse av regionalt tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Uppsala län till Bittraders Ltd - dnr 05-14147 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Överlåtelse av regionalt tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Örebro län till Bittraders Ltd - dnr 05-14155 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Överlåtelse av regionalt tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Dalarnas län till Bittraders Ltd - dnr 05-14145 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Paradigms regionala tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Värmlandslän återkallat - dnr 05-13573 - 21 december 2005

2005-12-21

Skrivelse om reservering och blockering av abonnentledningar - dnr 05-3673

2005-12-16

Föreläggande - TeliaSonera får inte ta betalt för produktbyte i telestation - 04-12593/23 - 16 december 2005

2005-12-16

Beslut - skyldigheter vid digitala TV-sändningar via marknät - dnr 05-8675/23 - 15 december 2005

2005-12-15