Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut - Regionalt tillstånd i Östergötlands län i 10,5 GHz-bandet till Convergate - dnr 06-1260 - 10 februari 2006

2006-02-10

Föreläggande om att komma in med information - icke-diskriminering - TeliaSonera - dnr 06-1014 - 3 februari 2006

2006-02-06

Föreläggande om att komma in med information - icke-diskriminering - Tele2 - dnr 06-1015 - 3 februari 2006

2006-02-03

Kommentar till Telia Soneras svar på underrättelse om prissättning av grossistprodukt för telefonabonnemang - dnr 05-9328/23 - 16 januari 2006

2006-01-16

Underrättelse - Newphone - dnr 05-13693/22 - 22 december 2005

2005-12-22

Underrättelse - Ventelo - dnr 05-13890/22 - 22 december 2005

2005-12-22

Beslut - Paradigms regionala tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Dalarnas län återkallat - dnr 05-13574 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Paradigms regionala tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Västmanlands län återkallat - dnr 05-13572 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Paradigms regionala tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Örebro län återkallat - dnr 05-13571 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Paradigms regionala tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Östergötlands län återkallat - dnr 05-13543 - 21 december 2005

2005-12-21