Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut i tvistlösningsärende om terminering i mobilnät mellan Hi3G och Vodafone - dnr 05-13857 - 31 mars 2006

2006-03-31

Föreläggande om kreditriskpremie - Telia Sonera - dnr 04-633 - 28 mars 2006

2006-03-28

Beslut - tillsynsärende trafikdirigering samtrafik - dnr 05-2068 - 10 mars 2006

2006-03-10

Beslut - trunkavsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet - dnr 04-6749 - 10 mars 2006

2006-03-10

Beslut i tvistlösningsärende mellan Glocalnet och Telia Sonera - dnr 05-13040 - 8 mars 2006

2006-03-08

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telenor och Telia Sonera - dnr 05-12875 - 8 mars 2006

2006-03-08

Beslut i tvistlösningsärende mellan TDC Song och Telia Sonera - dnr 05-11653 - 8 mars 2006

2006-03-08

Underrättelse om prissättning på portering av nummer - dnr 05-1789 - 28 februari 2006

2006-02-28

Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och Telia Sonera - dnr 05-12629 - 24 februari 2006

2006-02-24

Beslut i tvistlösningsärende mellan Hi3G och VerizonBusiness MCI - dnr 05-12628 - 24 februari 2006

2006-02-24