Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Underrättelse - UMTS-utbyggnad Telenor - dnr 06-7742 - 9 augusti 2006

2006-08-09

Föreläggande till Telia Sonera angående justering av avgift för nummerportering - dnr 05-1789 - 12 juli 2006

2006-07-12

Föreläggande till Vattenfall angående beredskapsavgift - dnr 05-13745 - 12 juli 2006

2006-07-12

Underrättelse till Telia Sonera om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10587 - 10 juli 2006

2006-07-10

Underrättelse till Hi3G om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10584 - 10 juli 2006

2006-07-10

Underrättelse till Telenor om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10585 - 10 juli 2006

2006-07-10

Inriktningsbeslut om användning av 8 GHz-bandet för fastradio - 06-7878 - 7 juli 2006

2006-07-07

Tillståndsvillkor lokala postoperatörer t.o.m. 2007-06-30

2006-06-29

Tillståndsvillkor Posten AB t.o.m. 2007-06-30

2006-06-29

Beslut i tvistlösningsärende mellan Ventelo och Telia Sonera om termineringsersättning - dnr 06-2943 - 15 juni 2006

2006-06-15