Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Underrättelse till Telia Sonera om avtalsvillkor vid sammankoppling av nät för utväxling av samtrafik - dnr 05-9642 - 5 september 2006

2006-09-05

Skrivelse om samfinansierad stationsanpassning - dnr 06-11243

2006-08-31

Föreläggande till Hi3G om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10584 - 31 augusti 2006

2006-08-31

Föreläggande till Tele2 om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10586 - 31 augusti 2006

2006-08-31

Föreläggande till Telenor om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10585 - 31 augusti 2006

2006-08-31

Föreläggande till Telia Sonera om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10587 - 31 augusti 2006

2006-08-31

Beslut - Överlåtelse av det regionala 3,5 GHz tillståndet i Västmanlands län - 06-10664 - 24 augusti 2006

2006-08-24

Beslut - ändring av tillståndsvillkor radiosändare för digital mobil radio - Generic Telecom Sweden AB - dnr 05-12520 - 23 augusti 2006

2006-08-23

Underrättelse - UMTS-utbyggnad SULAB - dnr 06-7725 - 9 augusti 2006

2006-08-09

Underrättelse - UMTS-utbyggnad Hi3G - dnr 06-7726 - 9 augusti 2006

2006-08-09